w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Polityka Prywatności i cookies

Informacje na temat cookies.

Polityka prywatności i cookies

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym http://www.pcprotwock.pl/ (dalej jako "Serwis Internetowy").

Administratorem Serwisu internetowego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Otwocku, przy ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock.

Zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie internetowym

Dane osobowe zbierane przez Serwis internetowy są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Jako Administrator Serwisu internetowego dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji nam przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zbieranych przez nas w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu internetowego

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki oraz zapamiętania Twoich ustawień w Serwisie internetowym, wykorzystujemy w tym celu pliki cookies,

Co to jest plik „Cookies”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na Twoim komputerze.

W jakim celu nasz Serwis internetowy korzysta z plików cookies?

Przykłady wykorzystania plików cookies w naszym Serwisie internetowym:

  • ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie ustawień w Serwisie internetowym;
  • weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki.

Jakich plików „cookies” używamy?

Wykorzystywane w ramach Serwisu internetowego pliki cookies dzielą się na stałe i sesyjne. Pliki cookies stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu internetowego przez czas określony w ramach ich własnych parametrów lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które są usuwane automatycznie po wylogowaniu się przez Ciebie z Serwisu internetowego lub po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Nasz Serwis internetowy wykorzystuje niezbędne pliki cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu:

  • do opuszczenia Serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • przez okres 12 miesięcy

Czy możesz zrezygnować z akceptowania cookies?

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień w zakresie akceptacji cookies niezbędnych możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi niezbędnych plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie rejestrowania niezbędnych plików cookies:

Z czym się wiąże odmowa na korzystane z plików cookies?

Odmowa rejestrowania niezbędnych plików cookies może spowodować, że niektóre funkcje Serwisu internetowego mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne ponieważ te pliki cookies umożliwiają weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz mają wpływ na funkcjonalności usług świadczonych przez nasz Serwis internetowy.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane wraz ze zbieraniem cookies będą przetwarzane przeze nas przez okres niezbędny do realizacji usług. Dodatkowo zebrane przeze nas logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz naszym Serwisem internetowym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom świadczącym dla nas usługi w zakresie administrowania Serwisem;
  • podmiotom świadczącym dla nas usługi hostingowe w ramach Serwisu internetowego.

 

baner unia