w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Polityka Prywatności i cookies

RODO

RODO

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (dalej PCPR) jest Pan Robert Wakoń, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Możliwe formy kontaktu:

  • listownie przesyłając korespondencję na nasz adres, z dopiskiem „IOD”,
  • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pdfOBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla osób fizycznych, których dane osobowe przetwarza PCPR jako administrator danych745.22 KB

Informacje na temat cookies.

Polityka prywatności i cookies

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym http://www.pcprotwock.pl/ (dalej jako "Serwis Internetowy").

Administratorem Serwisu internetowego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Otwocku, przy ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock.

Zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie internetowym

Dane osobowe zbierane przez Serwis internetowy są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Jako Administrator Serwisu internetowego dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji nam przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Czytaj więcej...

Deklaracja dostępności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informujemy, że każdy ma prawo:

• Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
• Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
• Wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcją itp.

Żądanie powinno zawierać:

• dane osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
• jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt tel. 22 719 48 10 lub 12,
788 40 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pdfDeklaracja dostępności PCPR Otwock643.44 KB

pdfPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

baner unia