w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Samodzielny Start 2008

SAMODZIELNY START - PROJEKT ZAKOŃCZONY

Sprawozdanie z realizacji projektu
"Samodzielny Start" finansowanego w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra rodzinie.

 1. W dniu 27.05.2008 r. został złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pt. "Samodzielny Start".
 2. W dniu 26 czerwca 2008 r została podjęta Uchwała Nr 118/XVIII przez Radę Powiatu w Otwocku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
 3. W dniu 15.09.2008 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie poinformowała pisemnie, iż wniosek o dofinansowanie realizacji projektu przeszedł etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów.
 4. W związku z brakiem otrzymania środków unijnych Powiat Otwocki Uchwałą Nr 130/XXI/08 Rady Powiatu z dnia 30 września 2008 r. przekazał środki na realizację Projektu w wysokości 278.099 zł.
 5. W dniu 01 sierpnia 2008 r. rozpoczęła się realizacja projektu w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pt. "Samodzielny Start". Projektem zostali objęci pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych oraz wyższych w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Beneficjentami projektu były osoby bezrobotne, utrzymujące się z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.
 6. W projekcie wzieli udział koordynator oraz dwóch pracowników socjalnych. Zgodnie z założeniem Projektu zatrudniono na umowę zlecenie: doradcę zawodowego, doradcę edukacyjnego, psychologa oraz terapeutę.
 7. W ramach promocji projektu na stronie internetowej PCPR została zamieszczona zakładka dotycząca realizacji przedsięwzięcia. W okresie od 01.08.2008r. do 31.12.2008r. administrowano stronę internetową. W ramach zadania nie zrealizowano projektu plakatu i jego druku.
 8. W ramach Projektu został zakupiony sprzęt tj. rzutnik multimedialny , laptop, aparat fotograficzny, ekran, tablice, drukarka laserowa, krzesła do sali konferencyjnej oraz ekspres do kawy. Nie zrealizowano zakupu 3 sztuk stołów konferencyjnych.
 9. Praca socjalna z beneficjentami polegała na :
  • Bezpośrednim kontakcie z beneficjentem podczas wywiadu środowiskowego, spotkań w siedzibie PCPR-u lub rozmowy telefonicznej;
  • zachęcaniu do udziału w projekcie - korzyści jakie może wynieść uczestnik Projektu;
  • zapoznaniu z regulaminem uczestnictwa w Projekcie;
  • pomocy w wypełnianiu Ankiety rekrutacyjnej;
  • pomocy w wypełnianiu i przyjmowaniu od beneficjentów pisemnych deklaracji udziału w Projekcie. Łącznie zarejestrowano 51 deklaracji.
  • opracowywaniu aktualizacji indywidualnych programów usamodzielnienia,
  • utrzymywaniu stałego kontaktu z beneficjentem i jego otoczeniem - spotkania indywidualne, spotkania w trakcie wywiadów środowiskowych oraz rozmów telefonicznych;
  • udzielaniu wsparcia w trudnych sytuacjach, monitorowaniu potrzeb uczestników i motywacji do aktywnego uczestnictwa w projekcie,
  • współpracy z ośrodkami prowadzącymi szkolenia oraz kursy dla beneficjentów,
  • kontroli uczestnictwa beneficjentów w szkoleniach i kursach,
  • informowaniu oraz potwierdzanie terminów spotkań z doradcą zawodowym, edukacyjnym, psychologiem, psychoterapeutą,
  • informowaniu oraz potwierdzaniu terminu rozpoczęcia kursów i szkoleń.
 10. Pracownicy socjalni byli do dyspozycji beneficjentów w okresie od 01.08.2008 r. w dni powszednie dwa razy w tygodniu po dwie godziny (16.00 - 18.00).
  Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 01.08.2008r. do 31.12.2008r.
 11. Realizacja zadania - aktywna integracja. Udział beneficjentów w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym, doradcą edukacyjnym oraz psychologiem i psychoterapeutą oraz kursów prawa jazdy kat. B oraz C, kurs fryzjerski, kurs stylizacji paznokci i wizażu , szkolenie CCNA (komputerowy), kursy językowe - angielskiego, japońskiego, rosyjskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, szkolenie manicure-pedicure i nowoczesne metody przedłużania paznokci.
 12. Zadanie wymienione w pkt 6 zostało rozpoczęte w 2008 r. Konsultacje indywidualne zostały zakończone z końcem roku 2008. Szkolenia oraz kursy zakończyły się z dniem 30.06.2009r.
 13. Zadanie - aktywna integracja zostało częściowo zrealizowane. Zaplanowano udział 60 beneficjentów z czego do projektu zakwalifikowało się 51, pozostali nie spełnili warunków ( przerwa w nauce, podjęcie stałego zatrudnienia). Zamówione kursy i szkolenia okazały się tańsze niż planowano. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki została wypłacona ze środków powiatu jako nasz koszt własny.
 14. Harmonogram przeprowadzonych szkoleń w ramach realizacji Projektu "Samodzielny Start".
Lp Nazwa szkolenia Nr zawartej umowy Data zawartej umowy Data rozpoczęcia szkolenia Ilość godzin szkolenia Miejsca przeprowadzonych szkoleń dla w/w projektu
1 Szkolenie CCNA 1/2008 24.10.2008 11.10.2008 144 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa
2 Kurs jęz. japońskiego 2/2008 24.10.2008 6.10.2008 38 Fundacja Krzewienia Kultury Japońskiej "SAKURA", Warszawa, ul. Próżna 10 lok. 38
3 Szkolenie kandydatów na kierowców kat. B 3/2008 24.10.2008 28.10.2008 60 Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców, Otwock, ul. Górna 55
4 Kursy: jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, jęz. hiszpańskiego, jęz. rosyjskiego 4/2008 17.11.2008 17.11.2008 725 Polsko-Amerykańska Szkoła Języków Obcych Interlink, Otwock, ul. Powstańców Warszawy 19
5 Szkolenia kandydatów na kierowców kat. C 5/2008 31.10.2008 03.11.2008 60 Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców, 05-480 Karczew, ul. Grota Roweckiego 2
6 Kurs paznokci i kurs wizażu 6/2008 28.11.2008 1.12.2008 40 Akademia Stylu i Urody, 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 68
7 Szkolenie przyuczające - Fryzjer 7/2008 8.12.2008 8.12.2008 140 Ośrodek Kształcenia Nr 1 w Warszawie, ul. Podwale 13
8 Szkolenie Manicure-Pedicure i nowoczesne metody przedłużania paznokci 8/2008 19.11.2008 19.11.2008 145 Ośrodek Kształcenia Nr 1 w Warszawie, ul. Podwale 13
9 Kurs administratora sieci komputerowych I i II stopnia 9/2008 8.12.2008 8.12.2008 60 ul. Nowogrodzka 42, Warszawa
10 Trening umiejętności interpersonalnych 16/KL/2008 17.11.2008 17.11.2008 18 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10
11 Konsultacje indywidualne w zakresie aktywnego poszukiwania pracy 11/KL/2008 1.09.2008 1.09.2008 50 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10
12 Konsultacje psychologiczne 4/KL/2008 1.08.2008 1.08.2008 16 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10
13 Konsultacje psychologiczne 10/KL/2008 1.09.2008 1.09.2008 2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10
14 Konsultacje psychologiczne i terapia indywidualna 12/KL/2008 1.10.2008 1.10.2008 13 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10
15 Konsultacje psychologiczne i terapia indywidualna 15/KL/2008 31.10.2008 1.11.2008 10 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10
16 Konsultacje psychologiczne 13/KL/2008 1.10.2008 1.10.2008 11 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10
17 Konsultacje psychologiczne 14/KL/2008 31.10.2008 1.11.2008 2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10
18 Trening umiejętności interpersonalnych 17/KL/2008 17.11.2008 17.11.2008 18 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10
19 Indywidualne konsultacje w zakresie aktywnego poszukiwania pracy 5/KL/2008 1.08.2008 1.08.2008 50 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10

 

baner unia