w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2024

AAON 2024 -plakat.

PLAKAT AOON 2024

Nabór osób do świadczenia usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością .

W związku z przystąpieniem do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku poszukuje osób do świadczenia usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością w formie umowy zlecenia w ramach Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
WYMAGANIA:
•    posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta
•    lub posiadanie co najmniej półrocznego, udokumentowanego doświadczenia
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
•    lub wskazanie przez uczestnika Programu
•    pełna zdolność do czynności prawnych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia,
•    umiejętność pracy z klientem,
•    wysoka kultura osobista.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
•    wparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej
•    wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról
w rodzinie;
•    wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
•    wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
z otoczeniem

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
•    CV
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
•    kopie dokumentów i certyfikatów poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
•    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock do dnia 10.01.2024 do godz. 16.00

INFORMACJE DODATKOWE:
Umowy zlecenia będą zawarte z osobami spełniającymi założone kryteria po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.
Praca asystentów będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia na czas określony. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Osoba do kontaktu: Marta Guziewska, tel. 719 48 10 (12) wew. 4

            W związku z przystąpieniem do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku poszukuje osób do świadczenia usługi asystenta osoby
z niepełnosprawnością
w formie umowy zlecenia w ramach Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

WYMAGANIA:

 • posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta
 • lub posiadanie co najmniej półrocznego, udokumentowanego doświadczenia
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • lub wskazanie przez uczestnika Programu
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność pracy z klientem,
 • wysoka kultura osobista.


ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

·       wparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej

·       wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról
w rodzinie;

·       wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

·       wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
z otoczeniem


WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów i certyfikatów poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock do dnia 10.01.2024 do godz. 16.00

INFORMACJE DODATKOWE:
Umowy zlecenia będą zawarte z osobami spełniającymi założone kryteria po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.
Praca asystentów będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia na czas określony. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Osoba do kontaktu: Marta Guziewska, tel. 719 48 10 (12) wew. 4

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r.

Dnia 18.12.2023 r. rusza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r.

Usługi asystenckie skierowane są do:


• dzieci do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

• wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
• wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
• wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
• wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie poniższych dokumentów:

• karta zgłoszenia do Programu;
• kopia orzeczenia o niepełnosprawności;
• podpisana klauzula informacyjna RODO.
Komplet dokumentów należy składać do 10 stycznia 2024 r.

• bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock;
• za pośrednictwem poczty na adres j.w.
• mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Po 10 stycznia nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.
• Pierwszeństwo będą miały, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby samotnie gospodarujące, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.
• O uczestnictwie w Programie decydować będzie także ocena indywidualnej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.
• Ilość osób niepełnosprawnych przyjętych do Programu oraz liczba przyznanych godzin asystencji osobistej będzie zależna od środków finansowych przeznaczonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na realizacje Programu.

Osoba do kontaktu: Marta Guziewska tel. 22 719-48-10 (12) wew. 4

Pliki do pobrania:
1.Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r.
2.pdfKarta zgłoszenia do Programu82.5 KB
3.pdfKlauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.42.13 KB
4.pdfOświadczenie o akceptacji asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.36.8 KB

              

 

 

 

baner unia