w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023 r.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023 r - plakat.

Powiat Otwocki otrzymał środki finansowe na realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 w wysokości 1 052 274, 23 zł. Od dnia 8 marca usługami asystentckimi zostanie objętych 59 mieszkańców Powiatu Otwockiego, na rzecz których pracę będzie świadczyć 31 asystentów osobistych. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

 PLAKAT AOON

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 r.

Dnia 27.12.2022 r rusza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 r.

Usługi asystenckie skierowane są do:

· dzieci do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

· osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

· wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

· wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

· załatwianiu spraw urzędowych;

· korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

· zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie poniższych dokumentów:

· karta zgłoszenia do Programu;

· kopia orzeczenia o niepełnosprawności;

· oświadczenie uczestnika Programu o wskazaniu asystenta

· podpisane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Istnieje możliwość samodzielnego wskazania asystenta (osoby, która nie jest członkiem rodziny tj. wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, teściową, macochą, ojczymem, nie jest opiekunem prawnym, nie pozostaje we wspólnym pożyciu z osobą niepełnosprawną)

W tym celu należy dołączyć oświadczenie uczestnika Programu o wskazaniu asystenta.

W przypadku usług asystenckich dla dzieci do 16 roku życia wymagana jest oświadczenie
o akceptacji asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Komplet dokumentów należy składać do 17 stycznia 2023 r.

• bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock;
• za pośrednictwem poczty na adres j.w.
• mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po 17 stycznia nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

v Pierwszeństwo będą miały osoby, które do tej pory korzystały z usług asystenta (kontynuacja pomocy)

v O uczestnictwie w Programie decydować będzie także ocena indywidualnej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.

v Ilość osób niepełnosprawnych przyjętych do Programu oraz liczba przyznanych godzin asystencji osobistej będzie zależna od środków finansowych przeznaczonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na realizacje Programu.

Osoba do kontaktu: Marta Guziewska tel. 22 719-48-10 (12) wew. 4

Pliki do pobrania:

docx1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 202376.15 KB

docx2. Karta zgłoszenia do Programu39.64 KB

docx3. Oświadczenie uczestnika Programu19.64 KB

docx4. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.22.16 KB

docx5. Oświadczenie o akceptacji asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.19.13 KB

 

baner unia