w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Wyrównywanie różnic między regionami III 2018

Program wyrównywania różnic miedzy regionami III 2018

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku informuje o możliwości składania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2018 roku:
1. Obszary programu, które są realizowane w 2018 r:


 • 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.


2. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2018 r:


 • 1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
  3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  a. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  b. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  c. 250.000,00 zł dla autobusów;
  4. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
  5. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji.
  Szczegółowe informacje na temat zasad i procedur dotyczących „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III w 2018 do pobrania na stronie internetowej www.pcprotwock.pl – zakładka do pobrania lub ze strony www.pfron.org.pl.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D i F należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10, w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu dotyczące obszaru E należy składać do Oddziału Mazowieckiego PFRON w Warszawie przy ul. Grójeckiej 19/25, w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku.

Małgorzata Woźnicka
Dyrektor PCPR

 

baner unia