w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wyrównywanie różnic między regionami III 2016

Program wyrównywania różnic między regionami III 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku informuje o możliwości składania w 2016 roku wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III":
1. Obszary programu, które będą realizowane w 2016 r.:

 • 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • 3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 • 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

2. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2016 r.:

 • 1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • 2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:

 • a. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • b. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-ci miejscowymi,
 • c. 250.000,00 zł dla autobusów;

4. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
5. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
6. w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Szczegółowe informacje na temat zasad i procedur dotyczących „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III można pobrać ze strony internetowej www.pcprotwock.pl lub ze strony www.pfron.org.pl .
Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10, w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku.
Wnioski dotyczące obszaru E należy składać do Oddziału Mazowieckiego PFRON w Warszawie przy ul. Grójeckiej 19/25, w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku.

 

baner unia