w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Aktywny Samorząd 2017

AKTYWNY SAMORZĄD – MODUŁ I

Uwaga Wnioskodawcy!
MODUŁ I
W 2017 roku, realizowane będą następujące formy wsparcia:

 • • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.


Termin przyjmowania wniosków:
od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 30 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej...

AKTYWNY SAMORZĄD – MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku informuje, iż wkrótce rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację z środków PFRON kosztów związanych z udzieleniem pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.
Szczegółowe informacje oraz druki obowiązujących wniosków są dostępne na stronie internetowej www.pcprotwock.pl w zakładce → Programy PFRON → Aktywny Samorząd 2017 → do pobrania - moduł II lub w siedzibie Centrum.
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
MODUŁ II:
• od dnia 06 marca 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2076),
• od dnia 11 września 2016 r. dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).
Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.
UWAGA !!! Komunikat dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkujących z zamiarem stałego pobytu na terenie Powiatu Otwockiego.

 

baner unia